Our Committee

Our committee

A building cannot start without a strong foundation. Likewise, CySi owes it growth today due to the relentless efforts put in by various people who laid the foundation for CySi.

Apart from the Founding team, there were various other support pillars like (Executive Committee, Life Members, Student Members and Sponsors) with a common vision in bringing awareness to the Netizens and Public. This has greatly reduced the impact due to Cyber threats especially in South India compared to other States.

Our Committee
Our Committee

CYSI Founders

Mr. T. Theethan
Mr. R. Ramamurthy
Mr. G. Kalyan Kumar

Mr. J. Ranganathan
Mr. K. Srinivasan
Ms. R. Rajalakshmi

Mr. Osman Abdul Razak
Mr. A. Mohan
Mr. Na. Vijayashankar

Elected Committee Members
Mr. KM.Vijayakumar
Mr. KM.Vijayakumar

President, CySI

Mr. S. Balu
Mr. Balu Swaminathan

Secretary, Cyber Society of India

Mr. S.Chockalingam
Mr. S.Chockalingam
Treasurer, CySI
Mr. R.Sridhar
Mr. R.Sridhar
Vice President, CySI
Mr. VN.Premanand
Mr. VN.Premanand
Vice President, CySI
Dr.R.Vivekanandan
Dr.R.Vivekanandan

Joint Secretary, CySI

Mr. S.Balasubramanian
Mr. S.Balasubramanian
Joint Secretary, CySI
Mr. LN T.Viswanath
Mr. LN T.Viswanath

Joint Treasurer, CySI

Mr. P.Balasubramanian
Mr. P.Balasubramanian
Committee Member, CySI
Mr. R.Srinivasan
Mr. R.Srinivasan
Committee Member, CySI
Mr. S.Neelakantan
Mr. S.Neelakantan
Committee Member, CySI
Mr. LN T.Viswanath
Mr. Prem Kumar Paramasivam

Committee Member, CySI

Dr. M.Vijaya
Dr. M.Vijaya
Committee Member, CySI
Mr. B.Kandasamy
Mr. B.Kandasamy
Committee Member (Audit), CySI
CYSI Life Members
 1. Mr.Na.Vijayashankar
 2. Mr.T.Theethan
 3. Mr.R.Ramamurthy
 4. Mr.G.Kalyan Kumar
 5. Mr.J.Ranganathan
 6. Mr.K.Srinivasan
 7. Mrs.R.Rajalakshmi
 8. Mr.Osman Abdul Razack
 9. Mr.A.Mohan
 10. Mr.U.Prakasham
 11. Mr.Vinod Surana
 12. Mr.Saurab Dhani
 13. Mr.V.Rajendran
 14. Mr.J.Prasanna
 15. Dr.K.Subramaniam
 16. Dr.B.Muthukumaran
 17. Mr.K.Balasubramanian
 18. Mr.S.N.Ravichandran
 19. Mr.Sujith Shetty
 20. Mr.K.P.Ananthakrishna
 21. Mr.A.Vijayakumar
 22. Dr.S.Natarajan
 23. Mr.E.V.Abhilash
 24. Mr.B.S.Kumar
 25. Mr.M.L.Srinivasan
 26. Mr.R.Srikumar
 27. Mr.D.S.K.Rao
 28. Mr.K.Ravichandar
 29. Mr.K.Murugan
 30. Mr.T.Raghavan
 31. Mr.Srinivasu Pappula
 32. Mr.E.R.Naganathan
 33. Mr.G.Ulaganathan
 34. Mrs.M.Neelamalar
 35. Mr.R.Sankaranarayanan
 36. Mr.K.B.Sankaran
 37. Mrs.V.Visalakshi
 38. Mr.A.Venkatakrishnan
 39. Mr.R.Muruga
 40. Mr.P.V.Padmanabhan
 41. Dr.John Daniel
 42. Mr.M.Umasankar
 43. Mr.Ramesh Bhashyam
 44. Mr.A.P.Chandrasekaran
 45. Mr.A.P.Ramachandran
 46. Mrs.Lakshmi Priya Vinjamuri
 47. Mr.V.Kapaleeswaran
 48. Mr.A.Vidyasagar
 49. Mrs.S.Panchi
 50. Mr.Balu Swaminathan
 51. Mr.Sundara Kadeswaran
 52. Dr.Kalyani Suresh
 53. Mr.John Arokiaswamy
 54. Dr.N.Ramamurthy
 55. Dr.S.Sankara Gomathi
 1. Mr.R.Ramkumar
 2. Mr.B.Suresh Kamath
 3. Mr.U.Thiruvaazhi
 4. Mrs.R.Padma
 5. Mr.Talwant Singh
 6. Mr.N.Karthikeyan
 7. Mr.M.Maharajan
 8. Mr.Sundaram Prabhu
 9. Mr.C.Badri
 10. Mr.K.Senthil Kumar
 11. Mr.L.Kota Rajasekar
 12. Mr.I.Jabakumar
 13. Mr.T.Azhagappa Raju
 14. Mr.A.Francis Xavier
 15. Mr.V.N.Prem Anand
 16. Mrs.M.Lavanya
 17. Mrs.V.Radhika
 18. Dr.V.S.Sooriyan
 19. Mrs.Kamala Mahadevan
 20. Mrs.R.Sujatha
 21. Mr.R.Vaidyanathan
 22. Mr.K.S.Madhavan
 23. Mr.M.Sudhakar
 24. Mr.H.R.Mohan
 25. Mr.G.Krishnamurthy
 26. Mr.D.Ourthu Paul Belson
 27. Mr.M.Ashokkumar
 28. Mr.V.Sithannan
 29. Dr.R.Vivekanandan
 30. Mr.S.R.Bhuvaneswaran
 31. Mr.S.Balasubramanian
 32. Mr.T.Viswanath
 33. Mr.Durai Kannaiyan
 34. Mr.R.Sridhar
 35. Mr.K.Jayaraman
 36. Mr.S.Chockalingam
 37. Mr.B.Vijayakumar
 38. Mr.A.Vinod kumar
 39. Mr.C.Suresh
 40. Ms.L.Aisha Begum
 41. Mr.P.Balasubramanian
 42. Mr.K.Narayana Moorthy
 43. Mr.R.Muthukumar
 44. Mr.G.Dhanasekar
 45. Dr.Sivakumar Madesan
 46. Dr.K.Rama Subramanian
 47. Mr.C.Shiva Balaji
 48. Dr.Savitha Karpagam
 49. Mr.T.Arunachalam
 50. Mr.N.Rajendran
 51. Ms.Chameli Kramakar
 52. Dr.M.Vijaya
 53. Mr.S.Badrinath
 54. Mr.J.Shivakumar
 55. Mr.K.M.Natarajan
 1. Mr.P.G.Santhosh Kumar
 2. Mrs.K. G.Latshumi
 3. Mr.T.Ragavachari
 4. Mr.V.Srikumar
 5. Mr.S.S.Haribabu
 6. Mr.Vijayakumar KM
 7. Mr.R.Srinivasan
 8. Mr.Arumugam Ramu
 9. Mr.S.Navaneethakrishnan
 10. Mr.B.Kandasamy
 11. Mr.N.Boominathan
 12. Mr.P.Raman
 13. Mr.S.Balajee
 14. Mr.S.Neelakantan
 15. Mr.D.Elangovan
 16. Mr.R.Parthasarathy
 17. Mr.Lakshman Rao R Sutrave
 18. Mr.R.S.Shrinivasan
 19. Mr.P.Madasamy
 20. Mr.M.Palaniappan
 21. Dr.A.D.Senthilkumar
 22. Mr.K.Nagarajan
 23. Dr.A.N.Vivek
 24. Dr.Padmapriya Vivek
 25. Mr.K.Kumaran
 26. Mr.D.Sundar Ganesh
 27. Mr.B.Hemanth Kumar
 28. Mr.C.Konguvel
 29. Mr.P.K.Kumaradevan
 30. Mr.L.S.Bikam Chand
 31. Mr.K.Kamaraj
 32. Mr.M.B.Natarajan
 33. Mr.S.Raghunathan
 34. Mr.R.Balasubramanian
 35. Mr.R.Ramakrishnan
 36. Mr.N.Krishnakumar
 37. Mr.Ujagar Singh
 38. Mr.A.Sasikumar
 39. Mr.V.Rathinasabapathy
 40. Mrs.Adhilakshmi Logamurthy
 41. Mr.S.Christin Jayasil
 42. Mrs.Suganthi V Nadar
 43. Mr.Vasanthkumar Jagannathan
 44. Mrs.Jayashree Kishore
 45. Mr.S.Purushothaman
 46. Mr.M.Thiruppathi
 47. Mr.K.Mohan
 48. Mr.A.G.A.Rozario
 49. Mr.V.T.Chandran
 50. Mr.K.Kumaraswami
 51. Mr.T.Alagesan
 52. Mr.S.Rathinasabapathy
 53. Mr.K.Sokkalingam
 54. Mr.Premkumar Paramasivam
 55. Mr.S.Swaminathan